Om Forbrukermagasinet / Privacy Policy

Om Forbrukermagasinet / Privacy Policy

Forbrukermagasinet er et nettmagasin som ønsker å gjøre oppmerksom på, avdekke eller påpeke produkter og tjenester som vi  anser som nyttig eller vurderes som ikke anbefalt  (holder eller ikke holder hva de lover). Har du et tips til oss om en artikkel, produkt eller tjenester, må eventuelle påstander være dokumentert eller ha reelle brukere som kan stå for og bekrefte påstandene basert på egne erfaringer.

Forbrukermagasinets artikler er ikke forenet som eneste fasitsvar på om et produkt eller en tjeneste fungerer eller ikke-fungerer, men vi bestreber oss på å samle erfaringer fra brukere og dokumentasjon og redaksjonen ønsker å vise ett sant bilde av produktet / tjenesten.

Forbrukermagasinet drives av markedsføringsselskap som har rettigheter til de redaksjonelle innleggene.

Privacy Policy
Forbrukermagasinet.net har remarketing kode installert på sine nettsider.

Forbrukerrådet er et serviceorgan. De har som oppgave å gi deg råd og informasjon slik at du står sterkere som forbruker, og de kan hjelpe deg når du klager på produkter eller tjenester. Ta kontakt med dem når du lurer på noe.

Forbrukerombudet kontrollerer at reklame ikke er i strid med Markedsføringsloven. De kan gripe inn mot villedende og urimelige markedsføringsmetoder, og forby ulovlig reklame. Hvis du mener at den varen du har kjøpt, ikke oppfyller det du har blitt lovet i bedriftens reklame og markedsføring, er Forbrukerombudet det rette stedet til å klage.